/ TOOMAS KUUSING

Toomas Kuusing (s. 1976) on Eesti graafik ja maalikunstnik. Tema haridustee on seotud olnud nii Academia
Non Grata (2001–2002), pärastise Eesti Kunstiakadeemia Pärnu Kolledži Academia Grata kui ka Eesti Kunstiakadeemiaga.

Kuusingu töid iseloomustab teatav nooruslik mässumeelsus ja revolutsioonile kutsumine, poliitiliste valupunktide esitamine kõverpeeglis, allegoorilised olukorrad. Oma ühe eeskujuna nimetab kunstnik Hollandi renessansi
meistrit Hieronymus Boschi. Maali ja graafika kõrval on Kuusingu loomingus olulisel kohal ka tegevuskunst.

Kunstniku peamine inspiratsiooniallikas on inimesed. Kuusing loob (sür)realistlikke ja mütoloogilise sisu ning
väljanägemisega situatsioonilisi pilte, mis osutavad sõrmega kirju inimloomaaia poole. Autori käsitletud teemad on siirad ja lihtsad, jäädvustades ühtmoodi nii justkui teolt tabatuna mõjuvaid ärihaisid ja poliitikud kui ka allpool
vaesuspiiri elavaid kodutuid. Kunstnik ei jäta puudutamata ka iseennast, naabreid, tuttavaid, inimesi tänavalt. Naivistlikus kunstis paelub Kuusingut selle ausus.