ON THE EDGE FEST / FOCUS UKRAINE / TALLINN 2023


2022

On the Edge Fest
(tlk piiri peal, ääre peal) on uus pikema perspektiiviga projekt, mille sisuks on võtta luubi alla piiriäärsed konfliktid erinevates piirkondades, eriti seal, kus on toimunud sõjategevus või esineb muu aktuaalne sotsiaalne probleem. Projekti ambitsioon on areneda temaatiliseks ja regulaarseks festivaliks, kuhu on kaasatud erinevad institutsioonid ja partnerid ning mis hõlmab visuaalsete väljapanekutena nii sise- kui linnaruumi, aga ka haridus- ja lisaprogrammi. Projekti pilootetapiks on Ukraina dokumentaalset fotokunsti koondav väljapanek, mis vaatleb varjatud pingeid ning geopoliitilisi, psühholoogilisi ja identiteediga seotud hirme nii ühe riigi enda piires kui suhetes tema naaberriikidega. Dokumenteerides sürreaalsete aegade lagunemist ulatutakse äärealadeni, mis paistavad olevat muu maailma poolt unustuse hõlma vajunud. Seeläbi antakse vaatajale võimalus enesereflektsiooniks ning tuletatakse meelde, et vabaduse ja väärikuse väärtustamine on märk ühiskonnast, mis hoolib oma kultuuripärandist ja kus, sõltumata punase loori all peituvate agressorite salakavalatest kavatsustest nii minevikus kui olevikus, ehitatakse üles iseseisvat tulevikku. Juba sügisel 2021 paika pandud teema muutus veelgi asjakohasemaks käesoleva aasta 24. veebruaril, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse ning muutis meie kõigi elu igaveseks. Seisame koos ukrainlastega võitluses nende vabaduse eest, Ukraina autorite loomingu esitlemine Eestis on nii sümboolne kui ka tegelik toetusavaldus – väljapanekuga kaasneb heategevuslik korjandus nagu see leidis aset ka Ukraina rindefotograafia teemalisel näitusel OKAPI Galeriis kevadel 2022. Väljapaneku fookus on suunatud kümnele Ukraina autorile, kelle projektidest on tervikliku komplekti kureerinud fotokunstnik ja galerist Temuri Khvingia ning Eestis elav Ukraina tänava- ja dokumentaalfotograaf Andrii Mur. Väljapanek valmib koostöös festivaliga Odessa Photo Days (Kateryna Radchenko) ning fotograafide ühenduse ja online-galeriiga Untitled (Mikhail Palinchak).