/Maret Sarapu

Maret Sarapu tegeleb oma loomingus valdavalt isiklike teemadega. Hetkel huvitab teda kattuvus ja erisus kunstniku ja käsitöölise (artist vs artisan) tegevuses ja vaatenurgas ning üleminek ühest teise. Samuti köidab teda erinevate mastaapide kõrvutamine, liikumine väikesest suurde ning vastupidi.