Taganemisavaldus

TAGANEMISAVALDUS


Lepingust taganemise avaldus

Kellele: MTÜ OKAPI

Hane tn. 13
13418 Tallinn
e-posti aadress: info@okapi.ee

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on ….… / .…… / 2021.a

esitatud tellimuse alusel ostetud toode/tooted:

_

Toote olen kätte saanud  ..……   / ..…..   / 2021.a
 

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Digiallkiri

Kliendi allkiri:
(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev: