Taganemisavaldus

TAGANEMISAVALDUSLepingust taganemise avaldus

Kellele: MTÜ OKAPI

Hane tn 13
13418 Tallinn

e-posti aadress: info@okapi.ee

 

 

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on ….… / .…… / 2020.a
esitatud tellimuse alusel ostetud toode/tooted:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Toote olen kätte saanud  ..…… / ..….. / 2020.a.

 

 

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Digiallkiri

Kliendi allkiri
(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev: